Back to catalog home
USACA

Bupleurum and Cinnamon Formula Sachets (T10G)

TCM Zone

$25.99

(MSRP)

Bupleurum and Cinnamon Formula Sachets (T10G) product image
SKU: TCM-T10G
T10G | Bupleurum and Cinnamon Formula, Chai Hu Gui Zhi Tang
Ingredients:
Bupleurum Root (Chai hu) 7.50g
Pinellia Tuber (Ban xia) 4.69g
Cinnamon Bark (Gui zhi) 2.81g
Scutellaria Root (Huang qin) 2.81g
Ginseng (Ren shen) 2.81g
Peony Root (Shao yao) 2.81g
Ginger (Sheng jiang) 2.81g
Jujube (Da zao) 1.88g
Licorice (Gan cao) 1.88 g

Similar products
Bupleurum and Cinnamon Formula (T10) product image

Bupleurum and Cinnamon Formula (T10)

TCM Zone

100 capsules

$25.99

(MSRP)