Back to catalog home
USACA

Prostability

Pacific Biologic

$52.99

(MSRP)

Prostability product image
SKU: PAC-40198

Prostability 90c is available by Pacific Biologic.Serving size: 2 capsules

Amount per capsule 750 mg % DV
Proprietary Blend
Sweet gum fruit Lu Lu Tong *
Red peony root Chi Shao *
Prunella leaf Xia Ku Cao *
Chinese smilax rhizome Tu Fu Ling *
Vaccaria seeds Wang Bu Liu Xing *
Lindera root Wu Yao *
Sparganium rhizome San Leng *
Achyranthes root Niu Xi *
Dong quai root Dang Gui *
Rehmannia root (fresh) Sheng Di Huang *
Bai-zhu atractylodes rhizome Bai Zhu *
Chinese salvia root Dan Shen *
Paris rhizome Zao Xiu *
Zhejiang fritillary bulb Zhe Bei Mu *
Zedoary rhizome E Zhu *
Sargassum aerial Hai Zao *
Phellodendron bark Huang Bai *
Shrubby sophora root Ku Shen *Similar products

It looks like there are no similar
products available