Back to catalog home
USACA

Bupleurum + Dragon Bone, Oyster Shell Sachets (T12G)

TCM Zone

$30.34

(MSRP)

Bupleurum + Dragon Bone, Oyster Shell Sachets (T12G) product image
SKU: TCM-T12
T12G | Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula, Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang
Ingredients:
Jujube (Da zao) 2.26g
Ginger (Sheng jiang) 2.26g
Ginseng (Ren shen) 2.26g
Scutellaria Root (Huang qin) 2.26g
Bupleurum Root (Chai hu) 5.66g
Pinellia Tuber (Ban xia) 3.40g
Hoelen (Fu ling) 2.26g
Cinnamon Bark (Gui zhi) 2.26g
Dragon Bone (Long gu) 2.26g
Oyster Shell (Mu li) 2.26g
Rhubarb (Da huang) 2.83 g

Similar products
All-Inclusive Great Tonifying Formula (T48) Capsules product image
Restore the Spleen Formula (T-65) product image

Restore the Spleen Formula (T-65)

TCM Zone

100 capsules

$30.99

(MSRP)

Rambling Formula (T-170) product image

Rambling Formula (T-170)

TCM Zone

100 capsules

$28.99

(MSRP)